Jump to main content

Antin Kaide Oy sulautuu Miranet Oy:öön 30.4.2019

Antin Kaide Oy sulautuu Miranet Oy:öön 30.4.2019 ja Miranetin nimi muuttuu heti fuusion jälkeen Saferoad Finland Oy:ksi.

Saferoad Finland Oy jatkaa Antin Kaide Oy:n ja Miranet Oy:n liiketoimintaa Miranet Oy:n nykyisellä Y-tunnuksella 0943564-1.

 Suunniteltu sulautuminen ei vaikuta Antin Kaide Oy:n eikä Miranet Oy:n käynnissä olevaan liiketoimintaan eivätkä nämä muutokset edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. Kaikki voimassa olevat hankkeet asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa jatkuvat suunnitellusti ja vastaamme jatkossakin kaikista sopimuksistamme alkuperäisten sitoumusten mukaisesti.

 Toimintamme jatkuu nykyisillä toimipaikoilla ja sinua palvelevat tutut yhteyshenkilösi. Yhteystiedot säilyvät ennallaan. Laskutustiedot tulevat muuttumaan 1.5.2019 alkaen, mistä tiedotamme lähempänä sulautumisen toteutumista.

 Sulautumisella ja nimenmuutoksella haluamme selkeyttää toimintaamme palvellaksemme teitä entistä paremmin.

 

In English

Antin Kaide Oy merges with Miranet Oy on April 30th, 2019.

The name of Miranet will change immediately after the merger to Saferoad Finland Oy.

Saferoad Finland Oy will continue the business of Antin Kaide Oy and Miranet Oy with the current business ID of Miranet, 0943564-1.

 The planned merger will not affect the ongoing businesses of Antin Kaide Oy and Miranet Oy and  these changes will not require any action from you. All existing projects with our customers and partners continue as planned and will continue to be responsible for all our contracts in accordance with the original commitments.

 Our operations will continue at our existing locations and your familiar contacts will serve you in the future as well. Contact details remain unchanged. The billing information will change as of 1 May 2019, from which we will inform you closer to the completion of the merger.

 By merging and changing our name, we want to clarify our operations to serve you better.